Saksanseisojakerho ry.

Saksanseisojakerho

Mannermaisten kanakoirien rotujärjestö

toiminta

Kerhon toiminnan tärkein tavoite on huolehtia siitä, että meillä Suomessa kasvatettavat mannermaiset kanakoirat ovat mahdollisimman terveitä, rotuominaisuudet täyttäviä, metsästyskelpoisia koiria. Seisova koira hankitaan metsästyskäyttöön, mutta tullakseen taitavaksi se täytyy kouluttaa, ja sitä täytyy harjoittaa tehtäväänsä. Kerhon tehtävä on tarjota jäsenilleen tietoa ja käytännön apua näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kirjallisen tiedon lähteitä ovat neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Saksanseisoja-lehti, joka tulee jokaiselle jäsenmaksunsa maksaneelle. Lehti ei sisällä vain kertomuksia jo olleista tapahtumista, vaan tarjoaa myös paljon koulutuksellista apua. Lisäksi kerhon julkaisema Koulutusopas on hyvä kirja vasta-alkajalle. Sitä voi tilata myyntisihteeriltä pientä korvausta vastaan. Vuosikirja kertoo edellisen vuoden näyttely- ja koetulokset, saavutetut valionarvot ja sinä vuonna syntyneet pentueet ja koirien terveystiedot.

toiminta2Kerholla on ns. aluekouluttajat, joiden tietoja ja taitoja hyödynnetään eri puolilla maata olevissa aluekerhoissa. Näissä järjestetään tottelevaisuus-, haku-, nouto-, vesityö- ja jälkityöharjoituksia.

Kun metsästys koiran avulla on tavoitteena, siihen valmistautuminen tapahtuu koulutuksilla keväällä ja kesällä, jotta syksyllä päästään tositoimiin. Koulutuksessa kannattaa pyrkiä siihen, että koira toimii KAER-koesääntöjen mukaisesti, koska koesääntöjen mukaan hyvin toimivan koiran kanssa on nautinto metsästää.

KAER-kokeisiin osasuorituksena kuuluvien vesi- ja jälkityökokeiden suorittaminen aloitetaan jo ennen metsästyskauden alkua, mutta toki niitä on mahdollisuus suorittaa vielä syksylläkin. Varsinaisia metsästyskoetapahtumia on syksyn aikana runsaasti eri puolella maata. KAER-kokeet ovat laatuarvostelukokeita, joissa jokainen koira kokeillaan erikseen. Niissä kerätään arvokasta tietoa jalostukseen käytettävien koirien ja näiden jälkeläisten metsästystaipumuksista. Toki ne ovat myös näytön paikkoja meriittien keräämistä varten ja mukava harrastusmuoto lisänä metsästysharrastukseen.

Lisäksi kerholla on ns. suurtapahtumia, kuten joka vuosi järjestettävä Junkkari-katselmus edellisenä vuonna syntyneille koirille. Tämä tapahtuma järjestetään Lapualla syyskuun loppupuolella ja sinne toivotaan mahdollisimman suurta osanottajajoukkoa. Riistakoirakilpailu on mannermaisten seisojien suomenmestaruuskilpailu. Sinne voivat osallistua ne koirat, jotka ovat jo saavuttaneet KAER-kokeiden voittajaluokassa 1. palkinnon. Naisohjaajille on oma kisa, Ladies’ Trial. Nokkalan Ralli on avoimen luokan koe koirille, jotka eivät vielä ole saavuttaneet AVO 1 palkintoa. Tässä kokeessa arvostetaan erinomaista hakua esittäviä koiria. Eskon Puumerkki puolestaan on koe voittajaluokkaan nousseille koirille. Siinä arvostetaan erityisesti riistatyön laadukkuutta.

Joka vuosi järjestetään erikoisnäyttely, jonka oheistapahtumia ovat Saksanseisojakerhon tottelevaisuuskoe ja ampumamestaruuskilpailu.

Aivan viime vuosina harrastusmuodoksi on tullut myös vetohiihto, jolla ei ole mitään yhteyttä metsästykseen, mutta omistajan ja koiran kunnon ylläpitäjänä se saattaa olla sopivaa ”luppoajan ” toimintaa. Sama pätee muihinkin aktiviteetteihin, jotka edistävät omistajan ja koiran välistä yhteistyötä, kuten esim. agility, kunhan pääpaino pysyy metsästyksessä.

weimari_ulvoo