Saksanseisojakerho ry.

Saksanseisojakerho

Mannermaisten kanakoirien rotujärjestö

Lyhytkarvainen saksanseisoja Charlie

Käyttötarkoitus

Monipuolinen ja monikäyttöinen metsästyskoira.

Lyhyt historiaosuus

Lyhytkarvaisen saksanseisojan historia alkaa koirista, joita käytettiin ennen kaikkea Välimeren maissa riistalintujen verkkometsästyksessä sekä apuna haukoilla metsästettäessä. Seisovat lintukoira tulivat Ranskan, Espanjan ja Flanderin kautta Saksan hoveihin. Näiden koirien tärkein ominaisuus oli taipumus seistä riistalle. Ensimmäisten kaksipiippuisten haulikoiden käyttöönoton myötä (v. 1750) seisoville lintukoirille tuli yhä enemmän tarvetta. Riistalinnut ammuttiin lennosta koirien edestä. Tästä alkoi pelkästään seisovan koiran jalostaminen monikäyttöiseksi metsästyskoiraksi. Vuodesta 1897 alkaen julkaistu vuosikirja ”Zuchtbuch Deutsch Kurzhaar” on ollut perusta kehitettäessä rodun jalostusta. Prinssi Albrecht zu Solms-Braunfeld kirjasi lyhytkarvaisen saksanseisojan rotumerkit, laati rakenteen arvosteluohjeet ja lopulta myös yksinkertaiset koesäännöt metsästyskoirille. Nykyään  lyhytkarvaisilla saksanseisojilla on tarkat jalostus- ja koesäännöt. Lyhytkarvaisen saksanseisojan tulee rotumääritelmän mukaan olla monipuolinen metsästyskoira, joka toimi metsästystilanteissa kaikkien sille asetettujen vaatimusten mukaisesti vielä vanhanakin.

Lyhytkarvaisten saksanseisojien kasvattajille

Jalostusvaatimukset täyttävän yhdistelmän kriteerit
1. Molemmat vanhemmat on virallisilla lonkka- ja kyynärkuvauksilla terveiksi todettu. Vähintään toisella vanhemmalla on A-lonkat.
2. Molemmista vanhemmista on tehty terveysilmoitus, jossa omistaja vakuuttaa koiransa terveeksi ja luonteeltaan jalostukseen sopivaksi.
3. Molemmilla vanhemmilla on vähintään hyväksytty KAER-koetulos AVO-luokassa.
4. Molemmilla vanhemmilla näyttelytulos vähintään H tai hyväksytty tulos Junkkarin ulkomuotokatselmuksesta (luonne ole alentanut arvosanaa).
5. Yhdistelmän sukusiitosaste on korkeintaan 6,25% (vähintään 5 sukupolvea).
6. Kasvattaja on hyödyntänyt olemassaolevan SSK:n tietokannan terveystiedon olemalla yhteydessä jalostusneuvojiin ennen yhdistelmän julkaisemista.

Jalostusuroslista

Jalostusuroslista on nyt näkyvillä uudessa tietokannassa ja ladattavissa sieltä excel -tiedostona:

Jalostusuroslistalla esitellään urokset, jotka täyttävät seuraavat jalostusuroksille asetetut ehdot:

  1. KAER-tulos vähintään AVO2
  2. ei luonnemerkintää KAER-kokeista, näyttelystä eikä jalostustarkastuksesta
  3. koiran ikä alle 10 vuotta
  4. näyttelytulos vähintään H (luonne ei ole alentanut arvosanaa)
  5. lonkkakuvauslausunto A tai B
  6. kyynärkuvauslausunto 0/0
  7. omistajan tekemä terveysilmoitus, jolla koiran vakuutetaan olevan terve

Jalostuskatselmus 6.7.2014 Kuusamo

Urokset

Nartut

Koiran nimestä aukeaa sen jalostuskatselmusarvostelu. Arvostelu löytyy myös tietokannasta koiran tiedoista.